30 maja, 2024

Szanowni członkowie Lubuskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców, członkowie Zarządu oraz członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Z przykrością informuję, że podjąłem decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji Sekretarza Lubuskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców. Niniejszym z dniem 29 stycznia 2024 roku składam rezygnację ze stanowiska. Jednocześnie rezygnuję z pełnienia funkcji przedstawiciela Oddziału do Zarządu Głównego PZK.

Pragnę serdecznie podziękować Wam za dotychczasową współpracę.

Jestem wdzięczny za możliwość pełnienia roli Sekretarza i zaangażowania w rozwój Lubuskiego Oddziału. Mam nadzieję, że moja dotychczasowa praca choć minimalnie przyczyniła się do rozwoju społeczności krótkofalowców w regionie.

Proszę o podjęcie niezbędnych działań związanych z obsadzeniem wakującego stanowiska Sekretarza – §38 punkt 1 podpunkt A Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców.

Zachowam z przyjemnością wspomnienia związane z moim zaangażowaniem w PZK i mam nadzieję, że współpraca z Wami będzie kontynuowana w innych ramach.

Z wyrazami szacunku,
Maciej Hajnos SP3BKR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *