30 maja, 2024

Składki

Informacja składkowa na rok 2024

Informacja dla członków Lubuskiego Oddziału PZK o składkach oddziałowych od 2024 roku.
Na Walnym Zebraniu Oddziału w dniu 3 czerwca 2023 roku członkowie podjęli Uchwałę o podwyższeniu składki oddziałowej do 40,00 zł rocznie.
Wobec powyższego składka roczna wyniesie:

  1. Składka wpisowa 0,00 zł
  2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30,00 + 40,00 = 70,00 złotych za rok, 35,00 złotych za półrocze.
  3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90,00 + 40,00 = 130,00 złotych za rok, 65,00 złotych za półrocze
  4. Składka dla członka zwyczajnego 120,00 + 40,00 = 160,00 złotych za rok, 80,00 złotych za półrocze
  5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 30,00 + 40,00 = 70,00 złotych za rok, 35,00 złotych za półrocze.
  6. Składka dla członka wspomagającego 20,00 złotych
  7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 złotych

Konto wpłat pozostaje bez zmian:
m-Bank
Lubuski Oddział PZK OT – 32
Nr: 06 1140 1010 0000 3533 4800 1021

Marek Kuliński SP3AMO
Prezes LO PZK
Zielona Góra, 05.12.2023 r.