30 maja, 2024

Walne zebranie członków OT-32 PZK odbyło się w dniu 3 czerwca br. w Świebodzinie. Na Walnym Zebraniu wybrano nowy Zarząd Oddziału, który ukonstytuował się w składzie:

1. Marek Kuliński SP3AMO – Prezes Lubuskiego Oddziału PZK

2. Maciej Hajnos SP3BKR – Sekretarz Lubuskiego Oddziału PZK

3. Bronisław Sawerwain SP3WVN – Skarbnik Lubuskiego Oddziału PZK

4. Krzysztof Rutkowski SQ3JPD – Członek Zarządu.

Wybrano też nowych członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej PZK, która ukonstytuowała się w składzie:

1. Tomasz Danielak SP3DVF – Przewodniczący

2. Czesław Czeszyński SP3IBM – Członek

Wybrano też Delegatów na XXVII Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się w 2024 roku:

1. Marek Kuliński SP3AMO

2. Piotr Czajka SQ3JPV

Zastępca Delegata

1. Maksymilian Prokopowicz SP3LM.

Podjęto uchwałę o podwyższeniu składki oddziałowej do 40,00 zł na rok od 2024 r. Walne Zebranie członków Lubuskiego Oddziału

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *