19 czerwca, 2024

W celu sprawnego przekazywania kart do centralnego biura QSL , bardzo prosimy o przygotowanie kart potwierdzenia łączności wg poniższych zasad.

  1. Opracowanie kart wg wytycznych kol. Aleksandra SP5GKA. Należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązującą Uchwałą Konferencji IARU wymiary karty QSL ustalone na 9 x 14 cm
  2. Pogrupowanie kart wg krajów – Biura QSL wg IARU – z uwzględnieniem podziału AUSTRALII, KANADY i USA na okręgi
  3. Karty QSL do stacji DX-owych, które posiadają QSL Managera należy układać wg znaków QSL Managerów
  4. Karty QSL dla stacji krajowych należy układać wg numerów okręgu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *